REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi: Avotunturit asiakasrekisteri

1
REKISTERINPITÄJÄ

Vaiska Ky, Y-tunnus 1913680-5, osoite Keihäskuja 4, 45150 Kouvola, puhelin 050 4955255

2
REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Kari Vainio, vaiska@avotunturit.fi, Keihäskuja 4, 45150 Kouvola, puh 050 4955255

3
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tietoja käsittelevät Vaiska Ky:n ohella myös yhteistyökumppanit 4TExperience Ky ja eräopas Jaakko Heikka. Tietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiakassuhteisiin verrattavien asiallisten yhteyksien hoitamiseen. Tällaisia ovat muun muassa matkat, kurssit ja retkeilyvarusteiden kauppa. Lisäksi Vaiska Ky ja yllä mainitut yhteistyökumppanit hyödyntävät rekisteriä valmismatkojen järjestäjää velvoittavien lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamisessa sekä asiakasviestinnässä mukaan lukien sähköinen viestintä ja suoramarkkinointi.

4
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään asiakkaasta nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, asiakkaan ilmoittamat kommentit ja toiveet sekä kurssit tai matkat, johon asiakas on ilmoittautunut. Tiedot kerätään asiakkaalta hänen ilmoittautuessaan kurssille, matkalle tai tehdessä ostoksia nettikaupassa.

5
TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOJEN LUOVUTUS

Kukin Vaiska Ky:n yhteistyökumppani nimeää henkilöt, jolla on oikeus päivittää tai selata rekisterin tietoja. Henkilöt ilmoitetaan rekisterinpitäjälle. Yhteistyökumppanit vastaavat päivittämiensä tietojen oikeellisuudesta. Yhteistyöyritykset voivat käyttää asiakasrekisterin tietoja kaikessa retkeilyyn ja matkoihin liittyvässä toiminnassaan. Tietokannasta voidaan koota kutakin matkaa koskevia manuaalisia koonnoksia esimerkiksi matkanjohtajaa tai kuljettajaa varten. Manuaaliset koonnokset on hävitettävä matkan jälkeen ja niiden sisältämät säilytettävät tiedot siirrettävä varsinaisen rekisteriin. Kunkin rekisteröidyn tiedot säilytetään 10 vuoden ajan viimeisestä merkinnästä koulutuksen seurannan ja kurssitodistusten kirjoittamisen mahdollistamiseksi. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille on kielletty.

6
REKISTERIN SIJAINTI JA TIETOJEN SUOJAAMINEN

Rekisteri ylläpidetään sellaisessa pilvipalvelussa, jonka yksityisyyssuojauksen rekisterin pitäjä on arvioinut riittäväksi. Lisäksi rekisterinpitäjä ottaa rekisteristä varmuuskopiot nähdessään sen tarpeelliseksi. Rekisterinpitäjä pitää yllä luetteloa henkilöistä, joilla on oikeus selata tai muokata rekisterin tietosisältöä.

7
TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen info@avotunturit.fi sellaisesta sähköpostiosoitteesta, jolla kysyjän henkilöllisyys voidaan varmentaa. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyyntö voidaan tehdä allekirjoitetulla paperiasiakirjalla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.